Nordiskt författarmöte inom fantastiken

Årets nordiska författarmöte inom den fantastiska litteraturen äger rum inom ramarna för Eurocon 2023. Författarmötet är ett möte för kunskaps- och idéutbyte kring utgivning av nordisk genrelitteratur, serietidningar, och barn- och ungdomsböcker, och även ett forum för nya samarbeten och samtal mellan författare, förläggare, illustratörer och översättare kring detta samt hur dessa verk kan spridas till andra delar av världen och översättas.

Programmet omfattar samnordiska paneldiskussioner och föredrag om villkoren för författare och översättare av science fiction och fantasy i norden och tillståndet för den fantastiska litteraturen här, och nordisk folktro i saga och konst.

Längst ner på sidan hittar du några av programmets många föreläsningar
och paneler.

Pohjoismaisten spefikirjoittajien tapaaminen

Euroconissa 2023 järjestetään Pohjoismaisten spekulatiivista fiktiota kirjoittavien yhteistapaaminen. Tapaamisessa keskustellaan yhteistyöstä ja ideoista koskien Pohjoismaissa julkaistavaa spekulatiivisen fiktion genreen kuuluvaa kirjallisuutta, sarjakuvia sekä lasten- ja nuortenkirjoja. Tapahtumassa on mahdollista keskustella teosten kääntämisestä ja julkaisusta oman maan ulkopuolella kirjailijoiden, kustantajien, kuvittajien ja kääntäjien kesken.

Tapahtuman ohjelma koostuu yhteispohjoismaisista paneeleista sekä luennoista kirjailijoiden, kuvittajien ja kääntäjien työoloista, spekulatiivisen fiktion asemasta Pohjoismaissa ja pohjoismaisista myyteistä ja kansanperinteestä tarinoissa ja taiteissa.

Varmistuneet luennot ja paneelit löydät alempaa tältä sivulta.

Þing norrænna furðusagnahöfunda

Eurocon 2023 heldur hið árlega þing norrænna furðusagnahöfunda. Á þinginu mætast höfundar til að skiptast á hugmyndum og miðla þekkingu á útgáfu furðusagna, myndasagna og barna- og ungmennabóka á Norðurlöndum. Þingið er einnig vettvangur til að skapa ný tengsl á milli höfunda, útgefenda, myndhöfunda og þýðenda og ræða hvernig er hægt að kynna umheiminn fyrir norrænum verkum.

Á þinginu verða pallborðsumræður og fyrirlestrar um vinnuumhverfi norrænna furðusagnahöfunda og -þýðenda, stöðu furðusögunnar á Norðurlöndum, norræna goðafræði, þjóðsögur og list.

Neðar á síðunni má finna sýnishorn af fyrirlestrum og pallborðsumræðum sem staðfestar hafa verið.

Nordisk forfattermøte for fantastisk litteratur

Årets nordiske forfattermøte for fantastisk litteratur holdes på Eurocon 2023. Samlingen er et møte for kunnskaps- og ideutveksling om utgivelse av nordisk sjangerlitteratur, tegneserier og barne- og ungdomsbøker. Det er dessuten et forum for samtaler og nytt samarbeide mellom forfattere, forleggere, illustratører og oversettere om disse temaene samt hvordan disse verk kan oversettes og spres til andre deler av verden.

Programmet omfatter fellesnordiske paneldiskusjoner og foredrag om vilkårene for forfattere og oversettere av science fiction og fantasy i Norden, om tilstanden for den fantastiske litteraturen her og om nordisk folketro i eventyr og kunst

Lengst nede på siden finner du en oversikt over noen av foredragene og panelene i som allerede er klare i programmet.

Nordic Speculative Fiction Writers Assembly

Eurocon 2023 also hosts this year’s Nordic Speculative Fiction Writers Assembly. The Writers Assembly is a forum for exchanging knowledge and ideas around publishing genre literature, comics, and children’s and young adult books in the Nordic countries, as well as an arena for new cooperative efforts and conversations among writers, publishers, illustrators, and translators on these topics and on how to share these works with the rest of the world and translate them.

The program for the assembly comprises inter-Nordic panels and talks on the work conditions for writers, illustrators, and translators of fantastic fiction in the Nordic countries, the state of fantastic fiction in the Nordic countries, and Nordic myths and folklore in fairytale and art.

These are some of the talks and panels that have been finalised:

  • Vaesen: The creatures of Norse myth and lore
  • The fantastic legacy of Astrid Lindgren
  • Utopia Unsettled: On Contemporary Swedish Dystopias
  • Trends in Swedish fantastic literature for children and young
  • Att illustrera barnböcker
  • Bortbytingar: att växa upp bland troll och älvor
  • Bok-Tok: Ungas läslust och vikten av sociala medier
  • Nordisk fantastik i översättning, hur syns vi internationellt?
  • Att bli utgiven utomlands: har nordisk SFF en chans?