Konflikts ordningsregler

Konflikt 2023 har ordningsregler för att kongressen ska bli en trygg och trevlig plats för samtliga medlemmar.

Alla medlemmar måste ha läst och följa kongressens ordningsregler. Kommittén förbehåller sig rätten att avgöra vad som är acceptabelt beteende samt vidta åtgärder mot medlemmar som bryter mot reglerna, vilket kan inkludera att medlemskapet dras in utan återbetalning eller att polisen kontaktas.

Sociala interaktioner
Ingen diskriminering utifrån kön, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, hudfärg, religion, funktionsnedsättningar eller andra diskrimineringsgrunder kommer att accepteras under kongressen. Diskriminering inkluderar våld, hot eller andra former av aggressivitet, sexuella och andra typer av trakasserier, stalking, skällsord, hån och allmän respektlöshet. Det är inte upp till förövaren att avgöra om något räknas som diskriminering eller inte.

Tänk på att detta också kan inkludera situationer där du inte med flit uppträder på ett oacceptabelt vis – det är bra att vara uppmärksam på den andra partens reaktioner. Bara för att du beter dig på ett sätt som du uppfattar som trevligt behöver det inte betyda att den andra parten upplever att det är ett acceptabelt beteende.

Ett nej är alltid ett nej.

En kongress är ett evenemang fyllt av folk med olika åsikter. Vid diskussioner och mingel, se till att alltid bemöta alla artigt och respektfullt, förutsatt att de inte bryter mot ordningsreglerna. I så fall kan du (om det känns okej) påpeka för personen i fråga att hen betett sig olämpligt och brutit mot ordningsreglerna eller ta kontakt med någon i kommittén. Tänk på att eventuella klagomål behöver komma till kommitténs kännedom under kongressen för att vi ska kunna vidta åtgärder.

Under paneler
När du befinner dig i publiken, håll ljudnivån nere om du inte fått ordet av moderatorn. Vänta i så fall alltid in en publikmikrofon innan du börjar prata. Ställ inte frågor rakt ut. Om du har ett barn med dig, får du gärna sitta nära en utgång så att du lätt kan gå ut ifall barnet inte orkar mer eller blir oroligt.

De främre stolsraderna i programsalarna är främst reserverade för personer med funktionshinder. Vänligen respektera det.

Fotografering
Innan du fotograferar enskilda människor eller små grupper av människor på nära håll – fråga alltid personen/personerna i bild om det är okej att fotografera dem och utgå aldrig ifrån att det är det per automatik. Samma sak gäller vid ljud- och videoupptagningar av programpunkter och enskilda medlemmar. Fotografier där enskilda människor inte står i centrum (exempelvis från en balustrad ner i stora trapphallen eller över publiken på en programpunkt) räknas ej som bilder av enskilda privatpersoner och är okej. Programdeltagare vet att viss fotografering kan förekomma, men det skadar inte att fråga i samband med programpunkten om det är okej att du tar en bild.

Mat & dryck
Med undantag för vatten, så är det inte tillåtet att äta och dricka i Universitetshuset, då ytskikt och lokaler kan ta skada.
Det är endast tillåtet att förtära mat och dryck nere i Café Alma, restaurangen på källarplan. De serverar mat, fika, kaffe och te samt alkoholhaltiga drycker under större delen utav kongressens öppettider. Det är inte tillåtet att ta med egen mat och dryck till restaurangen!

Övrigt
Inga vapen är tillåtna i lokalen. Fejkvapen som är del av cosplay är okej så länge de inte är skarpa och inte ser ut som riktiga vapen.

Om problem uppstår
Om du utsätts för någon form av diskriminering under kongressen eller ser någon som beter sig olämpligt, ta kontakt med kommittén! Kommittémedlemmar utmärks av ett ordensband. Om det är någon av kommittémedlemmarna som är problemet, prata med någon av de övriga i kommittén. Vi tar situationen på stort allvar – medlemmarnas trygghet och välmående går först.