Nordiskt författarmöte inom fantastiken (Nordic Speculative Fiction Writers Assembly)

Eurocon 2023 är även värd för årets nordiska författarmöte inom den fantastiska litteraturen. Programmet omfattar samnordiska paneldiskussioner och föredrag om villkoren för författare och översättare av science fiction och fantasy i norden, tillståndet för den fantastiska litteraturen i norden, och nordisk folktro i saga och konst.

Nordiskt författarmöte inom fantastiken

Eurocon 2023 also hosts this year’s Nordic Speculative Fiction Writers Assembly. The program for the assembly comprises inter-Nordic panels and talks on the work conditions for writers, illustrators, and translators of fantastic fiction in the Nordic countries, the state of fantastic fiction in the Nordic countries, and Nordic myths and folklore in fairytale and art.

The program group is at work

Our program group, headed by Anna Davour, is putting the program together, a work that began in early autumn and will continue until the beginning of May. The group – which is fairly large and diverse – is partly brainstorming their own ideas and partly using input from members who have told us they have ideas for the program.

If you have ideas for the program that you haven’t told us about yet, email program@eurocon2023.se.