Nordiskt författarmöte inom fantastiken (Nordic Speculative Fiction Writers Assembly)

Eurocon 2023 är även värd för årets nordiska författarmöte inom den fantastiska litteraturen. Programmet omfattar samnordiska paneldiskussioner och föredrag om villkoren för författare och översättare av science fiction och fantasy i norden, tillståndet för den fantastiska litteraturen i norden, och nordisk folktro i saga och konst.

Nordiskt författarmöte inom fantastiken

Eurocon 2023 also hosts this year’s Nordic Speculative Fiction Writers Assembly. The program for the assembly comprises inter-Nordic panels and talks on the work conditions for writers, illustrators, and translators of fantastic fiction in the Nordic countries, the state of fantastic fiction in the Nordic countries, and Nordic myths and folklore in fairytale and art.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s